Festival arabské kultury

17.04.2012 14:14

24. 3. jsme vystoupily jako ohňový hřeb večera :) na Festivalu arabské kultury v Plzni, který se konal v centru Avalon.