Rakovník

19.05.2014 11:28

8. května jsme si zatančily renesanční tance vesnické chudiny na historických slavnostech "Vysoká brána" v Rakovníku, děkujeme za pozvání a těšíme se na Muzejní noc!